Prijs

Prijs

Prijs per nacht in 2017:

1) Gebruik gebouw:

€ 195,00/nacht/heel het gebouw

Dit is een vaste prijs ongeacht het aantal personen (met een max. van 45).


2) Gebruik terrein tenten (voor max. 2 patrouilletenten)

€ 60,00/nacht voor 2 tenten


Bijkomende kosten per dag:

1) Ecologische kosten:

€ 2,50/dag

Omwille van de verplichting van ecologische produkten wordt voor het gebruik van schoonmaakprodukten aangerekend.  De schoonmaakprodukten staan het hele verblijf ter beschikking.  Dat moet niet aangekocht worden


2) Variabele bijkomende kosten:

Naar gelang verbruik tegen verbruikersprijs

° De kosten van gas, water, electricteit (energiekosten)

° Huisvuil- en pmdzakken

° Rol Toiletpapier

Voorbeeldprijs:

Huur gedurende 10 dagen incl. 2 tenten

Gebruik gebouw

€ 195,00 (10 x € 195,00)

Tenten

€ 600,00 (10 € 60,00)

Ecologische produkten

€ 25,00 (10 x € 2,50)

Energiekosten

afhankelijk van verbruik

Huisvuil- en PMD-zakken

cfr. aankoopprijs/zak

Rol toiletpapier

€ 3,00/rol

BESCHIKBARE PERIODES:

2020: 24 augustus - 31 augustus

2021: 11 augustus  - 31 augustus
2022: 11 augustus - 31 augustus